Danske Speditører
Logistikudfordringer

Er der problemer med logistikken?

Oplever du udfordringer med logistikken?

Her vil vi bede dig skrive om udfordringer i arbejdet med at få logistikken til at glide.

Det kan være om konsekvenserne af:

  • Regler for indrejse og godskørsel i andre lande
  • Ophold uden for lastbilen ved regulære ugehvil. Smitterisiko? Afvisninger fra hoteller?
  • Ophør af færgedrift


Kort sagt:

  • Jo flere indrapporteringer, der kommer, des bedre.
  • Alt, der har (og vil kunne få) konsekvenser for logistikken

Hvorfor:

  • Det hjælper dig og dine kolleger med at få dagligt overblik.
  • Det hjælper Danske Speditører med at få dokumentation for, hvordan det rent faktisk står til med logistikken. Den dokumentation bruger vi i vores politiske interessevaretagelse.

 

Danske Speditører vil bede om, at alle indrapporteringer ledsages ad firmanavn og hvilket land/område, indberetningen handler om.

Klik her for at tilføje dine egne udfordringer til oversigten  (bemærk at der kan gå 1-2 minutter før din opdatering vises på denne side)

Kontakt os

Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Følg os

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes