Danske Speditører
Hjem
Danske Speditører


Vigtige links: 

 Danske Speditører har modtaget eksempler på konkrete beredskabsplaner/information til medarbejdere, som pt. anvendes af medlemsvirksomheder. Eksemplerne bringes her med accept af offentliggørelse (enten med virksomhedens navns nævnelse og/eller i anonymiseret form), idet disse efter Danske Speditørers umiddelbare opfattelse kan tjene til inspiration for øvrige medlemmer, idet det dog samtidig understreges, at eksemplerne ikke nødvendigvis udtrykker Danske Speditørers politiske holdning, endsige har været genstand for en faglig vurdering eller kan anses for tiltrådt juridisk af Danske Speditører.


Seneste nyt

28. maj 2020

Ny ansøgningsrunde til hjælpepakker, der forlænges til og med 8. juli

Den midlertidige lønkompensationsordning, ordningen for kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere forlænges med en måned, så de gælder frem til og med 8. juli.

Virksomhedsguiden kan der ansøges om at få del i forlængelsen i perioden 9. juni 2020 - 8. juli 2020

Kontakt os

Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Følg os

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes