Danske Speditører
Hjem
Danske Speditører


Vigtige links: 

 Danske Speditører har modtaget eksempler på konkrete beredskabsplaner/information til medarbejdere, som pt. anvendes af medlemsvirksomheder. Eksemplerne bringes her med accept af offentliggørelse (enten med virksomhedens navns nævnelse og/eller i anonymiseret form), idet disse efter Danske Speditørers umiddelbare opfattelse kan tjene til inspiration for øvrige medlemmer, idet det dog samtidig understreges, at eksemplerne ikke nødvendigvis udtrykker Danske Speditørers politiske holdning, endsige har været genstand for en faglig vurdering eller kan anses for tiltrådt juridisk af Danske Speditører.


Seneste nyt

7.  april 2020

Hvad sker der, når den midlertidige undtagelse om køre- og hviletid udløber?

Lørdag d. 11. april 2020 udløber den midlertidige suspension af reglerne om afholdelse af ugehvil - både gældende for regulære ugehvil (45+ timer) og reducerede ugehvil (24-45 timer). Og gældende for såvel den nationale som den internationale transport i Danmark.

Når vi har passeret 11. april 2020, skal chauffører holde ugehvil igen. Dvs. at chauffører fra søndag den 12. april 2020 skal afholde deres ugehvil i tidsrummet mellem mandag d. 13. april kl. 00.00 og søndag d. 19. april kl. 24.00. Længden og tidspunktet for chaufførens næste ugehvil vil afhænge af det senest afholdte ugehvil.

Læs mere her 
Læs pressemeddelelsen fra Færdselsstyrelsen HER


6. april 2020

Det ER muligt at søge Lønkompensationsordningen selv om man har afskediget efter 9. marts 2020 


Det er nu klart, at det er muligt at en virksomhed kan afskedige medarbejdere inden den træder ind i Lønkompensationsordningen. Har man varslet afskedigelse af medarbejdere i perioden 9. marts til d.d. eller har man planer om at gøre dette inden for den nærmeste fremtid, er man ikke forhindret i at ansøge Lønkompensationsordningen efterfølgende.

Læs hele svaret  her

Kontakt os

Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Følg os

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes