Danske Speditører
Hjælp til dig

Hjælp til dig

 Fra tidligere online-møder
Her kan du se videoerne fra tidligere online-møder:

RÅDGIVNING OM FORCE MAJEURE


 • Hvad er force majeure og hvordan påvirker det speditionsbranchen?
 • Kan kontrakter ophæves på grund af force majeure?
 • Har man ret til at justere sine priser som følge af force majeure?

RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED

pant og tilbageholdsret


 • Hvilke juridiske tiltag har speditører overfor kunder, der går konkurs, i betalingsstandsning, rekonstruktion eller bare ikke betaler til tiden?

 • Hvad skal du konkret gøre?

 • Hvordan forholder du dig overfor kurator?

 • Hvordan er speditøren stillet overfor de øvrige kreditorer, fx banker og andre leverandører?

Uddannelse i en krisetid


 • Må man tage uddannelse når man er sendt hjem med hjælpepakke?

 • Hvilke tilskudsmuligheder findes der?

 • Information om Eksamineret Speditør, Tolddiplomuddannelsen & Toldkurser

RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED HJÆLPEPAKKER


 • Hvor finder jeg yderligere information om hjælpepakkerne?
 • Hvad er særlig interessant for os som speditører?
 • Hvordan får jeg del i kompensationsordningerne?

Kontakt os

Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Følg os

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes