Danske Speditører
Hjem
Danske Speditører


Vigtige links: 

 


Danske Speditører har modtaget eksempler på konkrete beredskabsplaner/information til medarbejdere, som pt. anvendes af medlemsvirksomheder. Eksemplerne bringes her med accept af offentliggørelse (enten med virksomhedens navns nævnelse og/eller i anonymiseret form), idet disse efter Danske Speditørers umiddelbare opfattelse kan tjene til inspiration for øvrige medlemmer, idet det dog samtidig understreges, at eksemplerne ikke nødvendigvis udtrykker Danske Speditørers politiske holdning, endsige har været genstand for en faglig vurdering eller kan anses for tiltrådt juridisk af Danske Speditører.


Seneste nyt

7.  juli 2020

Første del af Hjælpekufferten fra Danske Speditører er klar

 

Medlemsvirksomhederne har netop fået præsenteret første del af Hjælpekufferten fra Danske Speditører.


Det drejer sig om et advarselsregister om debitorer.


Formålet er at registrere oplysninger om speditionsbranchens kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, som er dårlige betalere.


Det sker for at mindske medlemsvirksomhedernes tab i denne krisetid.

Læs mere HER.


Hermed standser vi opdateringen af Corona-hjemmesiden og henviser i stedet til

www.dasp.dk


Kontakt os

Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Følg os

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes